logo home about us services  

NL | EN | FR

Diensten

HERTHOGS BVBA IS DE UITGELEZEN PARTNER VOOR:

De opmaak van een haalbaarheidsstudie

Het nazien van het project in al zijn facetten: is het project te realiseren, welke problemen kunnen zich voordoen, voldoet het bouwterrein aan alle stedenbouwkundige eisen ?

Economische marktstudie

Onderzoek naar de economische haalbaarheid van het project: bouwplaats, grootte van het gebouw in functie van de te behandelen goederen, omzet, ….

Ontwerpstudie

In samenspraak met de opdrachtgever, het opmaken van grondplannen, doorsneden, de gevels en de inplanting van de verschillende technieken.

Kostenbegroting

Een volledige begroting van het totaal project wordt opgemaakt. Hierbij komen alle mogelijke aspecten aan bod.

Technische uitrusting

Een volledige studie kan gemaakt worden voor de technische noden die het bedrijf nodig heeft: elektriciteit, sanitair,waterzuivering, koeling, machines transport enz …

Opmaken uitvoeringsdossier

In samenspraak met de opdrachtgever kan een volledige beschrijving opgemaakt worden, hiervoor worden de diverse materialen beschreven vanaf de fundering tot de totale afwerking.

Opmaak milieuaanvraag

Bij iedere bouwaanvraag dient een milieudossier te gebeuren. Herthogs bvba heeft de nodige specialisten en ervaring in huis om na te gaan of het project past in het wettelijke kader ( vlarem ). Tevens wordt het volledige dossier verwerkt nl. aanvraag bij de gemeente, doorsturen naar Stedenbouw enz….

Coördinatieopdracht

Ook voor coördinatieopdracht staat Herthogs bvba ter beschikking.

  • Coördineren van diverse projecten
  • Nazien van gebruikte materialen, veiligheidsnormen, planning en afrekening
  • Bouwtechniek

Nazorg

Nazien dat alle documenten beschikbaar zijn om het gebouw voorlopig op te leveren. Voor de voedingssector gebeurt dit in overeenstemming met de geldende richtlijnen van de Raad van de Europese Gemeenschap en de voorschriften van het Instituut voor de Veterinaire Keuring.

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving gebeuren voor diverse industrieprojecten.
Er wordt een momentopname gedaan van de diverse locaties en hun materialen, m.a.w. er wordt een omschrijving gemaakt van hoe uw gebouw er momenteel uitziet.

Deskundig onderzoek

Bij onregelmatigheden tijdens of na de bouwfase, wordt er beroep gedaan op een deskundige, zoals dhr. Herthogs.
Deze dient na te gaan wat de oorzaak van de eventuele gebreken kunnen zijn.
Hierna wordt er een deskundig verslag opgesteld .
Officenter A12
Antwerpsesteenweg 124 bus 5
2630 Aartselaar
T. 03 644.00.40
F. 03 644.04.40
M. 0477 34 65 84

info@bouwkundeherthogs.be
RPR Antwerpen
BTW BE 0464 296 735

Ontwerp: Commotie